zał_7_Zobowiązanie uczestnika do przekazania infomacji po zakończeniu udziału w Projekcie