2017-07-14

Co oferujemy, czego nie spotkasz na tradycyjnym kursie?

Przede wszystkim kurs jest tak skonstruowany, że uczeń nie traci podczas nauki czasu na rzeczy typu: tłumaczenie słówek, pisanie regułek, lub tłumaczenie tychże regułek na język polski, jak to się dzieję w przypadku pracy z najlepszymi nawet podręcznikami wydanymi przez brytyjskich autorów na wielu kursach. U nas masz wszystkie nowe słówka przetłumaczone na język polski. Zagadnienia gramatyczne też są wyjaśnione w języku polskim i nie ma potrzeby spędzania dużej ilości czasu na ich zgłębianie. Od krótkiej reguły prowadzimy od razu do praktyki. U nas nie rozwiązujesz zawiłych pisemnych zadań z gramatyki ani nie robisz testów. Wszystko ćwiczysz w mówieniu na przykładowych tekstach i zdaniach, które obrazują, jak i kiedy stosować daną konstrukcję gramatyczną.

No dobrze, ale jak bez zadań z gramatyki sprawdzić, czy na pewno będę poznane zagadnienie poprawnie stosował?

Nauczyciel sprawdzi to również ustnie. Każda lekcja rozpoczyna się od powtórzenia przerobionego poprzednio materiału. Polega to na tym, że nauczyciel mówi zdania przerabiane na poprzednich lekcjach po polsku, które uczeń musi powiedzieć po angielsku. W ten sposób weryfikujemy czy uczeń rozumie i dobrze stosuje poznane struktury gramatyczne. Wywołujemy przez to także i u ucznia refleksję prowadzącą go do zrozumienia, po co nam to czego się nauczyliśmy. Uczeń zaczyna przy tym rozumieć także, w jakie pułapki wpada myśląc po polsku. Ten sposób weryfikowania wiedzy prowadzi nas do eliminacji kolejnego bardzo poważnego problemu:

Dlaczego uczniowie mówią polskim angielskim?

Powszechnym problem, z jakim boryka się prawie każdy uczeń, nawet ten znajdujący się na zaawansowanym poziomie jest to, że język polski dominuje w jego myśleniu. Uczeń może wysłuchać setek zdań po angielsku, ba, nawet doskonale je zrozumieć, ale później okazuje się, że samo ich odsłuchanie nie dało dużego efektu. Słuchacz mówiąc w języku angielskim buduje zdania według zasad języka polskiego. Tego typu język jest zupełnie niezrozumiały dla native speakera. I dzieje się tak niestety mimo nawet wielokrotnie przerobionego materiału, i wysłuchania setek zdań typowych angielskich. Niestety nasz język ojczysty aż tak silnie oddziałuje na nasze myślenie.

Co możemy zrobić?

U nas nie odpytujemy słówek, odpytujemy zdań. Mówimy zdanie po polsku, a uczeń musi sięgnąć pamięcią do przerobionego materiału i odnaleźć zdanie, o które chodzi. Ten sposób nauki powoduje, że uczeń oducza się typowych błędów składniowych, złego użycia czasów gramatycznych, błędnego stosowania przyimków i uczy się stosować struktury językowe trudne z punktu widzenia języka polskiego. Cały czas uświadamiamy uczniowi kiedy myśli po polsku, co robi źle i dlaczego, a wszystko to podczas mówienia po angielsku!