Metoda Mówiona  -własna metoda nauczania

Szkoła języków obcych Multilang w Ostrowie Wielkopolskim bazuje na Metodzie Mówionej. Podczas naszych lekcji, kursanci mówią i słuchają przez 100% czasu, a podręcznika nie otwiera się przez całe zajęcia.

Dzięki Metodzie Mówionej uczeń wiele razy powtarza na głos całe zdania, oraz wielokrotnie powtarza materiał, przez co skuteczniej zapamiętuje poznane słowa i zwroty. Ciągłe ćwiczenia ustne podnoszą swobodę porozumiewania się u słuchaczy.

Stosowaną przez nas metodę wielokrotnie testowano na niewielkich grupach i poziom zadowolenia uczniów zawsze był wysoki, gdyż mimo przyspieszonego tempa nauczania, zajęcia prowadzone są w luźnej i wesołej atmosferze.

Kurs przygotowujemy w takich sposób, aby uczeń stopniowo rozwijał umiejętności mówienia i słuchania płynnie przechodząc od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Żadne inne szkoły językowe w Ostrowie Wlkp nie stosują Metody Mówionej. Zapraszamy do szkoły Multilang.

metoda mówiona

Najważniejsze elementy metody:

  • Nowe słówka oraz materiał gramatyczny są prezentowane przez lektora w tekstach przykładowych, które lektor odczytuje bądź odtwarza z nagrania, a uczeń stara się je zrozumieć ze słuchu.
  • Następnie nowe słownictwo oraz materiał gramatyczny jest ćwiczony poprzez zadawanie pytań, na które uczeń musi odpowiedzieć rozumiejąc je ze słuchu lub przekształcanie zdań, lub poprawianie informacji na temat usłyszanego tekstu; wszystko odbywa się ustnie bez patrzenia w podręcznik.
  • W pierwszych poziomach kursy jest mnóstwo pytań, które dotyczą spraw codziennych i codziennego słownictwa, np. „Czy idziesz jutro do pracy?” lub „Do kogo wysyłasz smsa?”, „Kto do ciebie dzisiaj dzwonił?” itp. Podręczniki 1 i 2 zawierają bardzo dużo pytań (oraz zdań przykładowych) z najpowszechniej stosowanymi czasownikami typu: „móc, chcieć, musieć, dzwonić, potrzebować”.
  • Każda lekcja kończy się dialogiem, który także ćwiczy się przy zamkniętym podręczniku słuchając i powtarzając jego zdania. Dialog pozwala ćwiczyć takie konstrukcje z rozmów codziennych, które nie dałoby się zaprezentować w innego typu zadaniach. Ponadto dzięki dialogom uczeń lepiej poznaje melodię języka.
  • Gramatyka tłumaczona po polsku – nie wprowadza się terminów gramatycznych i pytań z gramatyki po angielsku, by nie obciążać pamięci ucznia tego typu słownictwem.
  • Pisanie jest ćwiczone tylko na życzenie ucznia.
  • Nauczyciel mówi do uczniów cały czas, odpowiadając razem z nimi, oraz powtarzając zdania razem z nimi, przez co nie ma zastojów i przerw spowodowanych faktem, że uczeń nie potrafi ułożyć zdania. Lekcja jest prowadzona w szybkim tempie.
  • Metoda Mówiona nastawiona jest na maksymalne wykorzystanie czasu podczas lekcji.
podręcznik do metody mówionej

Podręczniki do Metody

„Small Talk” jest pięcioczęściowym podręcznikiem do nauki języka angielskiego z pomocą którego prowadzony jest kurs Metodą Mówioną. Podręczniki zostały napisane przez doświadczonego polskiego lektora Piotr Kleczewskiego, który w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas nauczania metodami bezpośrednimi, audiolingwalnymi i komunikatywnymi zdecydował się stworzyć własny system nauczania języka angielskiego przeznaczony dla osób dorosłych.

więcej