Nasza Kadra

Piotr Kleczewski Lektor języka angielskiego, autor Metody Mówionej oraz podręczników do Metody, dyrektor szkoły Multilang, Absolwent WNS UAM i kursu dla nauczycieli języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Koncentruję się na nauczaniu dorosłych. Od dziecka jestem wielkim pasjonatem języka angielskiego i kultury amerykańskiej, mam za sobą 25 lat pracy w zawodzie lektora na kursach na każdym poziomie i o zróżnicowanej tematyce, co daje mi olbrzymie doświadczenie i wiedzę w zakresie nauczania dorosłych w każdym wieku i o bardzo zróżnicowanych zdolnościach.

Przez wiele lat pracy lektora najważniejszym pytaniem jakie sobie stawiałem było jak maksymalizować efekty nauczania zarówno w długim jak i w krótkim okresie czasu. Do każdego przypadku podchodzę indywidualnie. Nie tylko nauczam, ale także motywuję, stawiam cele, informuję o postępach i o słabościach, staram się by uczeń zawsze dobrze rozumiał w jakim jest miejscu oraz co musi robić, by osiągnąć więcej.


Łukasz Szyszka Jestem absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. Języka angielskiego uczę jako lektor od pięciu lat. Uczenie się języków obcych od zawsze było moją pasją, ale dużą przyjemność sprawia mi również przekazywanie mojej wiedzy innym. Od początku mojej pracy miałem kontakt z dziećmi, młodzieżą jak również z dorosłymi. Jestem człowiekiem spokojnym i cierpliwym, a przy nauczaniu kieruję się zasadą „Powoli, lecz konsekwentnie do celu”. Uważam, że każdy może nauczyć się języka obcego jeśli jest do tego wystarczająco zmotywowany.

Jeśli chcesz nauczyć się mówić poprawnie w języku angielskim, a przy tym dowiedzieć się kilku ciekawostek o krajach anglojęzycznych i spędzić ten czas w miłej i luźnej atmosferze, zapraszam na moje zajęcia.


Łukasz Russek Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Filologiczne we Wrocławiu, gdzie otrzymałem tytuł magistra. W nauczaniu języków podoba mi się to, że opanować język obcy może każdy. Być może potrzebny jest wrodzony talent i dobre geny, by tworzyć piękną muzykę lub osiągać wysokie wyniki w sporcie. Dwujęzyczna jest jednak połowa ludzkości. Więcej niż jednym językiem posługuje się większość dzieci imigrantów, a żona Nabokova nauczyła się włoskiego w wieku 60 lat, by sprawdzać tłumaczenia dzieł swojego męża.

Motywuję swoich uczniów i uwielbiam patrzeć na ich postępy. Jestem osobą cierpliwą, a zajęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze. Zapraszam wszystkich do wspólnej nauki.


Marta Ławniczak Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – kierunek filologia angielska oraz zdobyłam tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim. W szkole językowej Multilang pracuję od około dwóch lat. Jestem osobą bardzo otwartą i pełną optymizmu. W swojej pracy najbardziej lubię kontakt z drugim człowiekiem, a przekazywanie wiedzy sprawia mi dużo radości. Największą zaletą pracy lektora jest możliwość obserwowania jak uczniowie poszerzają zakres swojej wiedzy oraz umiejętności.

Najważniejsze dla mnie jest stworzenie z uczestnikami zajęć dobrej atmosfery w czasie lekcji, co przekłada się na przełamywanie barier językowych i posługiwanie się językiem angielskim bez żadnych obaw zarazem czerpiąc z tego przyjemność.


Barbara Wróblewska Ukończyłam Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jestem egzaminatorem maturalnym. Mam ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Prowadzę zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Metody nauczania dobieram odpowiednio do wieku uczniów jak i do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Właśnie indywidualizacja w nauczaniu i osobisty sukces ucznia podczas każdych zajęć jest bardzo ważny bo motywuje do dalszej pracy. Stosuję ćwiczenia w obrębie wszystkich sprawności językowych ( receptywnych i produktywnych) wykorzystując również materiały z własnych zasobów metodycznych. Największy nacisk kładę na komunikację językową.