DOROŚLI DZIECI I MŁODZIEŻ

Prowadzimy kursy języka angielskiego w grupach według wieku:

  • dzieci klasy 1-3
  • dzieci klasy 4-6
  • gimnazjum
  • szkoła średnia
  • dorośli

Nauczamy w małych grupach do 6 osób. Dobieramy uczniów nie tylko według poziomu i wieku, ale także bierzemy pod uwagę szybkość uczenia.

Obecnie nauczamy języka angielskiego Metodą Mówioną grupach dorosłych na poziomie początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Gwarantujemy efektywną naukę dzieci ze szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich:

  • kursy są zorientowane na komunikację: uczniowie mówią i słuchają większość czasu lekcji
  • każdy uczeń bierze aktywny udziału w zajęciach
  • osobne zajęcia w grupach dla dzieci z klas 1-3, osobne dla uczniów klas 4-6

Zajęcia w grupach odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od życzeń słuchaczy.